Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur.

Aanmaning Algemeen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur. In het uiterste geval komt de rechter eraan te pas. De algemeen directeur stelt vast welke categorieŽn elektronische publicaties al dan niet voor vrije raadpleging of uitlening in aanmerking komen. De leeszaalpas en de dagpas geven geen recht om publicaties uit de magazijnen aan te vragen of mee naar huis te nemen. Wordt ook na de aanmaning niet betaald dan wordt het incasso overgenomen door een incassobureau. Per openbaar vervoer is Gorinchem bereikbaar per trein of bus.

Mocht het niet mogelijk zijn het cursusgeld te innen, dan ontvangt u een herinnering en daarna een aanmaning. Alleen bij voldoende deelname zal de module of cursus doorgaan. In grote lijnen volgt Faces de vakanties in het openbaar onderwijs voor de regio Midden Nederland. Leopold 1 straat 1, bus 2, met ondernemingsnummer 0466. Uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de module of cursus met opgaaf van reden, te zenden naar Faces. De jaarpas en de weekpas geven recht om publicaties ter raadpleging aan te vragen uit de magazijnen.

Door de gunstige ligging aan de A15 en A27 is Gorinchem ook met de auto makkelijk te bereiken vanuit het hele land. Al het fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen, en tijdens producties, onder leiding van Faces, heeft Faces het gebruiksrecht. Voor schade die ontstaat door inbraak in computersystemen zal de inbreker aansprakelijk gesteld worden. Tevens bepaalt hij het maximale aantal publicaties dat men tegelijk mag lenen, alsook de uitleentermijn. Faces is dan ook gemachtigd dit materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. Ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden. Het gebruik van de Bijzondere Collecties en de bijbehorende leeszaal is nader geregeld in het Reglement leeszaal Bijzondere Collecties.