Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ik heb gevraagd om een kopie van de originele rekening aan het incassoburo (dus waarover dit bedrag nu precies gaat).

Incasso Bureaus
Ik zou het in ieder geval wel even neerleggen bij je rechtsbijstand dan kun je altijd schermen met een advocaat. Vandaag ontvingen wij een brief van Intrum Justitia inzake een openstaande post. Er staan voorbeeld-teksten van zowel een herinnering als een aanmaning. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met de verzelfstandiging van de Van Mesdagkliniek in Groningen. Het is inderdaad wel een beetje idioot dat ze mij willen laten bewijzen dat ik daar niet woonde in die periode maar om mijn goede wil te tonen krijgen ze waar ze om vragen.

De zesde dag waarop de vakbonden oproepen tot een grote, algemene staking. Nee hoor, al was het nog waar, ook dan zijn ze nu te laat. Voor ons wordt het lastig om in onze eigen administratie na te spitten of we misschien iets over het hoofd hebben gezien, want wij vernietigen onze administratie altijd na 5 jaar. Nu zou er een nieuw termijn in gaan ware het niet dat het vorige al ruim verlopen was.

Journalisten hebben meer interesse in poldernetwerken dan dat zij, brutaal voor eigen mening uit komen. Doen ze dat niet of reageren ze niet bij Intrum Justitia geen uitzondering kan je daarover een klacht indienen bij de NVI. Holland is een klein land waar iedereen elkaar kent. Veel mensen worden op deze manier geintimideerd en maken gelijk geld over.

De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice. En wat bedoelt de burgemeester Leers en zijn politieke mandarijnen met empathie. Jij hebt de plicht de boekhouding 5 jaar te bewaren.