Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ik geeft via een automatische incasso aan beide verenigingen een gift.

Automatische Incasso
Klanten uit andere landen zonder Nederlands rekeningnummer kunnen geen gebruik maken van een automatisch incasso. Machtigingskaarten kun je tekenen en afhalen op ons kantoor. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het automatisch incasso wanneer u een rekeningnummer bij een Nederlandse bank heeft. Het bedrijf dat de betaling ontvangt, haalt het afgesproken bedrag op tijd van uw rekening. Laat me één dag op deze computer ingelogd blijven, tenzij ik uitlog. Als een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, vraag de bank dan om uw rekening te blokkeren tegen dat bedrijf. De vrij komende kamers staan op internet! Je kunt reageren. Dat komt doordat de maandbedragen op hele euro's worden afgerond. Het factuurbedrag dient u binnen 2 weken naar de bankrekening van CheckStat over te schrijven.

Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Wanneer u gebruik maakt van een betaalde CheckStat teller heeft u de keuze uit twee betaalmethoden. Zorg er dan wel voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Vooralsnog speelt de WOZ-waarde dus geen rol bij het bepalen van de hoogte van de huren. Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De gele en rode kaart zijn ook verkrijgbaar bij uw bank en op het postkantoor. Dat is vooral bij terugkerende betalingen gemakkelijk.

Het bedrijf beschikt over uw NAW-gegevens, uw vaste telefoonnummer en uw rekeningnummer en heeft gecontroleerd of de NAW-gegevens juist zijn. De behandeling van het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de WOZ-waarde een rol gaat spelen bij de bepaling van huurprijzen, is door de Eerste Kamer opgeschort. Heeft u al wel een relatie met de incassant, dan mag hij ook het initiatief nemen en met u bellen. Indien het een charitatieve instelling betreft, geldt als aanvullend vereiste dat deze instelling gecertificeerd is door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij automatisch betalen wordt het bedrag per tijdvak van 3 maanden in 3 gelijke maandbedragen verdeeld. Dan zal elke eerste week van de maand je huur automatisch van je rekening afgeboekt worden. In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven, dat u zonder tegenbericht na 5 werkdagen zult worden geïncasseerd. Wij versturen geen acceptgiro om de huur te incasseren.