Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Iedere procedure kent zijn eigen vormvereisten en mogelijkheden.

Incasso Procedure
De tarieven van onze internationale incassodiensten zijn gebaseerd op succes. Deze brief wordt in uw naam geschreven op het briefpapier van European Credit Control. De incassokosten zullen altijd op de debiteur worden verhaald. Onze tarieven zijn concurrerend en wij lichten deze graag toe. Het voordeel van automatische incasso voor de belastingplichtige is de gespreide betaling.

Iedere procedure kent zijn eigen vormvereisten en mogelijkheden. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure wordt afgeraden. Op alle artikelen geven wij volledige garantie zoals deze door de fabriekant of levrancier word gegeven. De wanbetaler, bij Euro-Incasso geen bekende woon-en of verblijfplaats heeft.

Indien betaling uitblijft word de opdracht aan ons incassobureau uitbesteed. Parts 4 Home kan op elk gewenst moment de prijzen aanpassen. Profit letter Deze Profit-Letter wordt als laatste middel geschreven voordat de zaak incluis bijkomende kosten ter incasso wordt overgedragen. De nieuwe prijzen gelden alleen voor bestellingen gedaan na de prijswijziging.

Het accepteren en de daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid. Commissie wordt slechts berekend over bedragen die wij voor u hebben geincasseerd. Wij zorgen voor een duidelijk communicatie gedurende het gehele incassotraject. Op overleden personen, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden. Wij hanteren daarbij strikte gedragscodes voor onze incassodiensten. Duur van de overeenkomst, eindafwikkeling en slotbepaling.