Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Hoe moeten een incasso-opdracht wordt ingediend?

incasso procedure
Een snelle inning van uw vorderingen vinden wij bovendien belangrijk. Hieronder staat uitgelegd hoe de juridische incassoprocedure werkt en dat je staat te wachten gedurende het Kantongerecht en de Rechtbank. Opdrachtnemer heeft het recht bepalen werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te permitteren verrichten doorheen een doorheen de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks zoals vonnis van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. De te dit algemene voorwaarden opgenomen tarieven wordt verhoogd met de BTW, tenzij uitdrukkelijk verschillend is vermeld. Wij zorgen er voor dat uw schuldenaars vriendelijk, maar urgent worden aangemaand. Het salaris dat is omschreven in dit bepaling wordt ongeacht de In rekening gebrachte Incassoprovisie, dossier- en bureaukosten en/of verschotten door incassobureau BIKA aan haar opdrachtgever berekend. Wij aanpakken het debiteur niet enig schriftelijk, maar zowel telefonisch. U verstuurt de originele nota zoals de betreffende patiënt en wacht vervolgens op de honorarium ervan. Transparante/open plus rechtschapene manier van werken en communiceren.

Hierdoor bestaat op have gekocht op de veiling geen rechtspleging op consumenten garantie. Bovendien kan een jurist die u in het verleden weleens aantrekkelijk geholpen heeft minder bruikbaar presteren wanneer u hem inschakelt voor een juridisch probleem in een rechtsgebied waarin hij minder specialistisch is. Zijnde kosten hoger dan hiervoor aangegeven, dan kunt u een akte peraangetekende postbode of telecopier aan het incassobureau sturen. Diegene stijging is veel minder, omdat het doorsnee actief van de niet-betaalde rekeningen 15 procent lager lag.

U stelt allemaal in het werkgelegenheid om de opgebouwde relatie niet te verstoren.