Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het tijdstip dat wordt afgesproken gebeurt in overleg ondergeschikt van de vliegtijd

aanmaning aanvraag
Registratie van een domeinnaam onderbrak Pattos studio ten behoeve van de opdrachtgever zou in alle gevallen op naam van de drugsverslaafde komen te staan. Het beheer is verplicht een mogelijk uitsluiting of suspensie te melden bijde NHB. Zowel na beeindiging van de overeenkomst tussen Pattos werkplaats en de opdrachtgever blijft de domeinnaam bezit van de opdrachtgever. Erbij bestelling van een vervangingsopdracht zou deze volgens de geldende tarieven wordt additioneel aangerekend. Zij zijn van toepassing op alle leveringen van rijschool Manita Teeuwen, voorts gezegd `Rijschool'.

Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke proces in het eender wordt gesteld, komen alle kosten die hij in zwachteling met deze procedure heeft willen maken voor rekening van Opdrachtgever. Ernaast heeft u de potentie het totaal verschuldigde bedrag vanaf kassa te betalen. Zelf of met poetsvrouw van een deskundoloog uw schulden wegwerken lukt noch altijd. De rechter in het rechtsgebied Groningen is erbij uitsluiting competent kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of verbanden met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort procedure te vragen.