Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het team van Bureau Lampaert staat u met raad en daad bij.

Incasso Bureau
Het team van Bureau Lampaert staat u met raad en daad bij. Nu heb ik dus eindelijk mijn schuld afbetaald en moet ik nog meer gaan betalen. Meerdere malen n brief gestuurd met de vraag om die specificatie, maar kreeg daar geen antwoord op. Het beleid is resultaatgericht met een snelle communicatie. Als wij uw vordering niet binnenkrijgen, betaalt u ook niets. Door de verzelfstandiging wordt nauwe samenwerking met de reguliere ggz-instelling Lentis mogelijk. Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp.

Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat mijn rechten zijn. Wilde gewoon weten wat ik nog moest betalen en of er nog kosten bijkwamen, dat was alles. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2007 besparen op hun administratieve lasten. Zo worden mogelijke misverstanden in de beginfase uitgesloten. Een nieuwe werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Om dit te bereiken zal elke situatie apart moeten worden bekeken, geen bedrijf is immers gelijk.