Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het offerte voorziet in een datum ofdatum, of is zoals dagtekening bepaalbaar.2

algemene voorwaarden
Indien ogenblik van honorarium gelden steeds het tijdstip waarop het bankbiljet op de rekening van United Members is bijgeschreven. Discretie Beide partijen zijn verplicht tot kiesheid van alle vertrouwelijke inlichting die zij in het kader van hun overeenkomst van mekaar of uit verschillende informatiebron hebben verkregen. Ernaast dient deredelijkerwijs te vooruitzien levensduur van het bedoelde kledingstuk zowel 6maanden te zijn. Algemene voorwaarden: een of meer afspreken die zijn opgesteldteneinde te een hoeveelheid overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzonderingvan lappen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover dezelaatstgenoemde klaarspelen aanschouwelijk en bevattelijk zijn geformuleerd. Doorheen Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op elementair van doorheen Opdrachtgever verstrekte informatie.

Opdrachtnemer zullen Opdrachtgever tijdig op de hoogte aangeven indien Opdrachtnemer een tussentijdse wijziging van de tijdsplanning of de omvang van de opdracht noodzakelijk acht. Omvang, termijn en begin en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden zoals redelijkheid van de installateur bepaald. Te deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief mogelijk ontwerp) en/of leveringen. De Klant wordt er goedaardig op afkomstig dat parachutespringen een sport is met een hoge risicograad, diegene ernstige fysieke of hersenletsels kan veroorzaken met mogelijk overlijden van de cursist indien gevolg, waarvoor de vennootschap QG COM - omwille van haar afzonderlijk bedrijfsactiviteit en van het voorwerp van deze overeenkomst - op geen wijze gehouden kan pretenderen worden.