Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het aanscherpen van voorwaarden waaronder leningen aan jongeren worden verstrekt.

Schulden Onder Jongeren
Volgens de winkelorganisaties ronden inmiddels de meeste winkels bij contante betalingen af. Voor de provincie Groningen liggen de cijfers zo mogelijk nog zorgelijker.