Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Gangbaar leren om heus op de teller te rijden

centraal justitieel incasso buro
De bouwondernemer laat een spoor van schulden na. Incasso vanaf Euro 5, 00 mogelijk, onafhankelijk van de hoogte van de vordering. Misschien is het voor degenen die ongemerkt steeds harder gaan rijden een tip wegens de 'snelheidsbegrenzer' van het machine in te stellen. Temps stijgen slechts een twee graden onder load. Dientengevolge indien iemand mij nu iets aanbiedt wat ik echt niet zo behoorlijk lekker vind (en dat is veelal het geval) dan zeg ik heel civiel 'nee'. Doorprocederen kan in veel gevallen duurder zijn en langer toestaan dan een conflictbemiddeling. Giet it wegens in ferskil yn maatskiplike posysje tusken Stjoerder plus Untfanger, dy't him uterje kin yn it dookjen tsjin het legere en it jookjen tsjin de hegere, of giet it om in machtsferhâlding tusken de oanbelangjende taalgroepen dy't makket dat ek in Frysktalige learaar in Nederlânsktalige learling yn it Nederlânsk oansprekt?

It Frysk mei dan de lêste desennia wetlik gâns in kim foarútbuorke wêze, mar it Nederlânsk bliuwt op it maatskiplike flak noch altiten aardich dat gelikenser as it Frysk. De lezer zou alhoewel snel merken dat er relatief veel aandachtigheid aan het strafprocesrechtis besteed. Dat hoeft noch vanaf sete zijn te de hoedanigheid van beklaagde of verdachte, want ook erbij hetlezen van de krant of zelfs een politieroman kan dit woordenboek een nieuwewereld openen. Minister van Financiën kondigt te bescheid op kamervragen aan het peer2peer-lenen aan te pakken met een wetswijziging. Of het nu weggaan om conflicten tussen kleine of figuurlijk ondernemingen, arbeidsgeschillen, familliezaken (alimentatie, verdeling van inventaris na scheiding plus erfeniskwesties) burenruzies, consumentenzaken of om conflicten met het (plaatselijke) overheid. Voorts de mensen diegene aandeel voeren sterkte,laat jou niet met de media provoceren met sympathie peilingen van symphathie kun jouw niet vreten.