Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Factuur Bright is een modern programma om uw facturen te beheren.

Aanmaning Factuur
Er is natuurlijk al, alhoewel wellich soms beperkt, de mogelijkheid om het opmerkingenveld onder aan de factuur te gebruiken. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Als u voor verschillende debiteuren verschillende layouts wilt gebruiken, moet u verschillende taalcodes gebruiken. Factuur Bright is een modern programma om uw facturen te beheren. Om deze mensen toch een oplossing te bieden is Telenet momenteel aan het testen met Powerline. Hoogvliegers blijft de enige eigenaar van de geleverde goederen, tot het volledige factuurbedrag is voldaan. Ook eventueel wenselijk is een vrij tekstveld om eventueel per factuur een omschrijving of opmerking op de factuur te kunnen toevoegen. De om te ruilen goederen dienen dient absoluut onbeschadigd te zijn.

Wanneer na aanmaning niet betaald wordt, geven we de vordering onherroepelijk uit handen aan een deurwaarder. Bij een eventuele retourzending dienen de aangekochte goederen ongebruikt, onbeschadigt en ongeschonden te zijn. Deze factuurregels hebben geen aantallen of bedragen. Vraag met wie er is gesproken en wanneer en ga daarna voor de zekerheid alle betrokken medewerkers af. Als er niemand in uw bedrijf van iets weet, stuur dan nog een laatste aangetekende aanmaning. Het layoutgegeven wordt alleen afgedrukt als aan de voorwaarde wordt voldaan.

Levering op factuur, betaling binnen 8 dagen en binnen 14 dagen op onze rekening bijgeschreven. De installateurs hebben daar testmateriaal voor Indien WiFi niet mogelijk is, mag er niet ge´nstalleerd worden. Uw facturen bevatten soms een extra factuurregel met een toelichting. Als dat het geval is, markeer dan Lege regels onderdrukken om dergelijke lege regels op een niveau rapportband te onderdrukken. Sommige klanten moeten een factuur krijgen met het BTW-regime Medecontractant.

Dit met als doel om een faillissement te voorkomen. Telenet zegt ons dat problemen hierbij zelden voorkomen. De omruiling dient plaats te vinden binnen 6 weken. Als u Afdrukken als deze uitdrukking waar is toepast voor bepaalde layoutgegevens, dan kan het voorkomen dat er lege regels ontstaan.