Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Erbij meer dan 10 facturen kunt u verzamelnota's invullen, vanaf maand

incasso opdracht
Het is welnu van cruciaal aandacht dat u vat houdt op uw uitbestede werkzaamheden, en ervoor zijn goede afspraken nodig. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli totdat en met 30 juni. Op alle transacties plus verrichtingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing,zoals gedeponeerd erbij de ruimte van Koophandel te Amsterdam. Sinds 1989 zijn wij specialistisch te het succesvol innen van vorderingen, zowel vaderlands indien internationaal. Mocht uiteindelijk duidelijk zijn dat de vordering uit handen moet worden bepaald aan een gerechtsdeurwaarder, dan kunnen wij na overleg met u hierin bemiddelen.

IMCASSO BV weggaan netwerk zo lang met totdat de vordering van rechtswege is komen te vervallen (faillissement, sanering, verrotten rechtspersoon, overlijden schuldenaar) of tot de schuldenaar is overgegaan tot betaling, dit allemaal buitenshuis rechte of indien mogelijk na te rechte betreffende te zijn. Van een enkel -incasso-opdracht totdat de complete uitbesteding van uw debiteurenbeheer. Uiteraard wordt in de proces doorheen Opdrachtnemer een veroordeling van de schuldenaar in de kosten gevorderd, zodat deze veelal verhaalbaar zijn op de debiteur. Sfinx innen stickers voor uw aanmaning. Ontevredenheid, een beangstigend faillissement, noch kunnen of willen betalen. Het is smaakvol indien je merkt dat er iemand wat rustiger met wordt.

U heeft een incassobrief ontvangen,wat nu? De hoogte van de contributie wordt jaarlijkse vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dan bent u erbij Straetus aan het juiste adres. Gefactureerd plus debiteurenbewaking kost veel tijdstip en geld, en misschien ligt uw kwaliteiten en interesse noch op dit vakgebied. Helaas komt het nog met figuurlijk regelmaat voor, dat schuldenaars hun vordering niet voldoen, zelfs niet nadat zij hier meerdere malen aan zijn herinnerd. Aanreiken u s.v.p. aan hoeveel fakturen u te de incasso-opdracht erbij dit schuldenaar wilt invoeren.