Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Er staan voorbeeld-teksten van zowel een herinnering als een aanmaning.

Aanmaning Voorbeeld
De overzichten kunnen geheel naar eigen inzicht bijvoorbeeld naar huisstijl worden ingericht. Iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. De vergoedingen worden, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het uiterlijk van deze aanmaningen kunnen wij geheel aan uw huisstijl aanpassen. Een van de risico's die een ondernemer loopt is het debiteurenrisico. Per grootboekrekening ziet u het saldoverloop per periode. De facturen kunnen we helemaal inrichten naar uw huisstijl en zijn zeer flexibel in te delen. Aanslag binnen welke termijn betalen? Betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet.

Ik realiseer me dat er ook andere zijn die uw incasso kunnen verzorgen. Het rekeningschema kunnen wij aanpassen naar uw wensen. Ook is er de mogelijkheid uw BTW-aangifte te berekenen. Bovendien doen wij dat tegen zeer voordelige tarieven. Wat redelijk is zal derhalve van de concrete situatie afhangen. Ook kunnen wij een bestand aanleggen van de door u geboden producten en diensten. Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar 1 januari voorafgaande aan het speelseizoen. Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond N.