Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Enige kennis en ervaring op het gebied van incasso is gewenst.

Telefonische Incasso
Enige kennis en ervaring op het gebied van incasso is gewenst. Tot het creditmanagement behoren ook de diverse financiŽle analyses zoals bijvoorbeeld de ouderdomanalyse van de vorderingen of de vraag of een verruiming van de kredietlimiet tot meer omzet zal leiden. Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen. De gele en rode kaart zijn ook verkrijgbaar bij uw bank en op het postkantoor. Ik vind het altijd erg leuk om juist ook met jongelui te spreken en te horen wat hen bezig houdt. Als een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, vraag de bank dan om uw rekening te blokkeren tegen dat bedrijf. In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven, dat u zonder tegenbericht na 5 werkdagen zult worden geÔncasseerd. Er werden goede vragen gesteld ook naar aanleiding van de grote demonstratie in Amsterdam waar een aantal vaders van die leerlingen ook aanwezig was geweest.

Het bedrijf beschikt over uw NAW-gegevens, uw vaste telefoonnummer en uw rekeningnummer en heeft gecontroleerd of de NAW-gegevens juist zijn. Dat kunnen we zelf voor u doen, maar we kunnen ook uw medewerkers een training geven. Het was een mooi succes van de vakbonden, dat moet gewoon worden erkend. Heeft u al wel een relatie met de incassant, dan mag hij ook het initiatief nemen en met u bellen. Indien het een charitatieve instelling betreft, geldt als aanvullend vereiste dat deze instelling gecertificeerd is door het Centraal Bureau Fondsenwerving.