Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een wat merkwaardige uitspraak voor een christelijke hulpverlener.

Schuld Hulp Verlening
De beste manier om uit je schulden te komen is heel veel werken. Men zegt nogal eens ?Wat hij mij heeft aangedaan, zal ik maar vergeven, want hij heeft tenslotte een moeilijke jeugd gehad en in de oorlog verschrikkelijke dingen gezien?. Wat is schuld?Veel mensen beschouwen schuld als een onprettig gevoel dat we ervaren op het moment dat we niet handelen zoals we zouden willen. We hebben niet geluisterd naar onze innerlijke stem en zijn als het ware buiten het morele kader van ons geweten gestapt. Alleen afgaan op het eigen geweten, is een wankele basis om met schuld om te gaan. Denk ook niet te snel dat u het allemaal al verwerkt heeft. Hoe kun je met schuld omgaan?Het is noodzakelijk om te bepalen of er sprake is van terechte of van onterechte schuld.

Lees meer over hulp aan partners van seksverslaafden. Lees meer over de methodiek die gebruikt wordt bij seksverslaving. Een wat merkwaardige uitspraak voor een christelijke hulpverlener. Dat God ons vergeving wil schenken, weten we, al geloven we dat vaak maar half. Ook merk ik dat het vertrouwen dat door overspel geschaad wordt, vaak jaren nodig heeft om te herstellen en soms in het geheel niet hersteld wordt. Lees meer over de methodiek die gebruikt wordt bij homoseksuele problematiek. Ook kan deze een intakegesprek voeren, en daarna zo nodig verder verwijzen. De CoCare groep wil graag samenwerken met ambitieuze sociale en financiƫle dienstverleners.

Wij checken of de aanvraag is gelukt en hoe het nu met u gaat. Het herstel van de relatie is bij diepgaand leed maar zelden mogelijk. Een budgetcoach is een tijdelijke steun en toeverlaat voor mensen met financiƫle problemen. Tegen deze vergeving heeft Bonhoeffer in de jaren dertig al fel geprotesteerd. De tijd tussen aanmelding en intake is maximaal twee weken. Zo zien we bijvoorbeeld in de strijd tussen Jacob en Ezau dat na hun verzoening toch beiden hun eigen weg gaan. Vergeving is niet je zelf aanbieden om de vloermat te zijn en je opnieuw te laten misbruiken. Het is ook in de eerste plaats voor deze doelgroep dat dit artikel geschreven is. Een bekentenis is dus hetzelfde zeggen over het kwaad als de benadeelde erover vindt.

Maak een copie van de verstuurde brieven en bewaar deze zorgvuldig. Alleen via een gezamenlijk erkende kijk op de zaak kan er ruimte komen voor vergeving. Dit staat veraf van de bijbel, waarin zowel de vergeving van God naar ons als deze naar elkaar nooit goedkoop en vanzelfsprekend is. God heeft ons geschapen met een diep gevoel voor rechtvaardigheid. Een vergeving waarvan Voltaire ironisch opmerkte dat het God zijn beroep was om te vergeven. Elkander vergevend, zoals God u vergeving geschonken heeft. De motivatie van onze bereidheid tot vergeving ligt niet in de ander, maar in de ervaring dat ook aan ons vergeving geschonken is zie bovenstaande tektst.