Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een schuldsanering is iets anders dan een bemiddeling van schulden.

Schuldsanering
Schuldsanering, schuldbemiddeling en BKR-oplossingen. De behandeling van het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de WOZ-waarde een rol gaat spelen bij de bepaling van huurprijzen, is door de Eerste Kamer opgeschort. Een schuldsanering is iets anders dan een bemiddeling van schulden. Uw bedrijf moet blijven draaien, ook als u even geen geld beschikbaar heeft. Dit gebeurt echter wel onder stringente voorwaarden. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling. Hier wordt onder verstaan dat iemand redelijkerwijs niet in staat is om binnen een tijd van jaren zijn schulden in te lossen.

In sommige gevallen gaan schuldeisers niet akkoord met de voorstellen. Gedurende de looptijd van de sanering kunnen er geen beslagen worden gelegd, en wordt de rente over de vorderingen stilgezet. Het feit dat een nihilstelling voor kinderalimentatie in principe altijd wordt verleend, betekent vaak dat het vroegere gezin van de saniet ook in de financiŽle problemen komt. De Toeslagenwet geeft een aanvulling op het inkomen, wanneer het totale gezins-inkomen onder. Vooralsnog speelt de WOZ-waarde dus geen rol bij het bepalen van de hoogte van de huren.

Alles is mogelijk en ieder geval wordt apart bekeken. Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. Er worden afspraken met schuldeisers gemaakt en kosten worden vaak weg-onderhandeld. De aanvrager is de afgelopen 10 jaar niet failliet geweest. Alle verdiensten boven de beslagvrije voet plus vrijgelaten bedrag moeten naar de bewindvoerder worden overgemaakt. Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke regeling dan kunt u voor verdere informatie een brochure opvragen. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien.

Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd. Op de Woontest kunt u nu online uw woonwensen testen. Zich inspannen om zo veel mogelijk te verdienen, ook door bijv. Overal komen extra kosten op en hoeveel u ook aflost. Stemt de rechtbank in met toepassing van de WSNP, dan zijn schuldeisers verplicht mee te werken. In dat stadium kunt u het beste eieren voor uw geld kiezen en in zee gaan met experts. Stichting Schulden Vrij Leven tracht door goede verhoudingen met de verschillende schuldeisers het minnelijk traject binnen twee maanden te doorlopen. Daarom maakt Stichting Schulden Vrij Leven zich sterk voor het minnelijk traject. Wij werken nauw samen met Instituut Vespa en dat bedrijf bekijkt uw situatie en komt met pasklare oplossingen.