Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een incassobureau werkt in opdracht van een opdrachtgever.

Centraal Incasso
Een incassobureau werkt in opdracht van een opdrachtgever. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2007 besparen op hun administratieve lasten. Hier kun je je ervaringen met incassobureaus delen. Wel is de informatie zorgvuldig verwerkt voorzover juist verkregen. Door de verzelfstandiging wordt nauwe samenwerking met de reguliere ggz-instelling Lentis mogelijk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met de verzelfstandiging van de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Een nieuwe werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Hij is dan ook aan vele wettelijke regels gebonden. Wij deponeren de brief ongeopend maar wel met een grote grijns in de bus van de buren. Rechtshulp voor advies en eventueel juridische bijstand. De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice. Het bedrag voor het wijzigen van de achternaam wordt per 3 januari 2007 verhoogd.