Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk.

Krediet
Voor elk doel is het doorlopend krediet van Directa een prima keuze. Is het voor u wellicht interessant om uw huidige leningen te laten oversluiten naar de Postbank? Doe de leentest en u weet het meteen. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord. In Nederland zijn miljoenen mensen met creditcards welke worden uitgegeven door bv. Het rentepercentage van het Actief Krediet is lager dan het Basiskrediet, omdat op dit krediet wordt afgelost. Goed voor de waarde van het huis en voor uw eigen woonplezier. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. Uw Hypotheek voordelig geregeld bij Hypotheek en Krediet Groep.

Daarnaast moet de afstand tussen de ondernemer en de kredietverstrekker verkleind worden. Achterstallige termijnen blijven gewoon verschuldigd. Tussentijds mag altijd boetevrij worden afgelost en mag worden opgenomen tot maximaal het afgesproken krediet. De aanschaf van de goederen en de bijbehorende financiering passen binnen de doelomschrijving van de statuten van uw vereniging of stichting. De rentevoet is altijd vast voor de hele looptijd van het krediet. De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Het Doorlopend Krediet is een flexibele lening waarbij u van tevoren een maximaal leenbedrag afspreekt, de kredietlimiet.

Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. Bij het afsluiten spreekt u een maximum leenbedrag af. Bekijk de actuele rentestandenEr worden voor dit krediet geen zekerheden gevraagd; dat betekent dat de bank niet vraagt om verpanding van de bedrijfsactiva of een hypothecaire inschrijving. Deze waren alleen beperkt en verspreid door het land.

Om uw kredietaanvraag in behandeling te nemen vragen wij u mogelijk om de definitieve jaarcijfers van de afgelopen twee boekjaren en een uittreksel van de Kamer van Koophandel op te sturen. Vraag direct de vrijblijvende offerte aan en profiteer van onze lage rente. Ook verenigingen en stichtingen kunnen een Actief Krediet afsluiten. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente. Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet waardoor de looptijd wordt verlengd, wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd. Een rentestijging of –daling heeft wel invloed op de looptijd van uw lening.

De rente staat niet vast, maar daalt gestaffeld indien de kredietlimiet hoger is. Onbeperkt meer of volledig aflossen, zonder extra kosten. Kleine, vaak startende ondernemers, moeten gemakkelijker microkredieten kunnen krijgen. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost. De krediethypotheek is als het ware een doorlopend krediet met de waarde van uw woning als zekerheid. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. Dit krediet is er om over een langere periode meer bestedingsruimte te hebben.