Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een aanmaning kunt u betalen met behulp van de aangehechte acceptgiro.

Aanmaning
Een aanmaning kunt u betalen met behulp van de aangehechte acceptgiro. Een aanmaning moet u binnen 10 dagen na de dagtekening betaald hebben aan de gemeente. De jaarpas en de weekpas geven recht om publicaties ter raadpleging aan te vragen uit de magazijnen. Ben ik de aanmaningskosten verschuldigd?Als uw betaling na de dagtekening van de aanmaning op de rekening van de Gemeentelijke Belastingdienst is bijgeschreven moet u de aanmaningskosten betalen. Voor schade die ontstaat door inbraak in computersystemen zal de inbreker aansprakelijk gesteld worden. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Veel gestelde vragen aanmaning. Waarom krijg ik een aanmaning? Omdat u niet binnen de gestelde betaaltermijnen zie aanslagbiljet heeft betaald.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur. Het gebruik van de Bijzondere Collecties en de bijbehorende leeszaal is nader geregeld in het Reglement leeszaal Bijzondere Collecties. Jansvan der Goten, procureur postulerende in onsen voirs. Aan de overkant van de bushalte wandel je door de Karnemelkwegel tot in de Edgard Tinelstraat. Iedereen kan ten hoogste vier werken terzelfdertijd in bruikleen hebben. Google, geen dank! Lat geweun us westvlams kluchtje bestoan. Tevens bepaalt hij het maximale aantal publicaties dat men tegelijk mag lenen, alsook de uitleentermijn. Voor misbruik van de KB-passen door derden kan de houder, op wiens naam de pas is gesteld, aansprakelijk worden gesteld. Heyst, in synen tyt oickprocureur postulerende in den voirs.

Hilversumse editie van het weekblad De Gooi en Eembode. De leeszaalpas en de dagpas geven geen recht om publicaties uit de magazijnen aan te vragen of mee naar huis te nemen. Dat dien mega-winst ten dele door 't succes van Hoehel is, da's biena zeker. CliŽnte handhaaft haar positie en vraagt hiervoor opnieuw om uw begrip. Op dinsdag van 12u00 tot 17u00 is een stafmedewerker van Diversus aanwezig. Aanslag binnen welke termijn betalen? Betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet. Niet van toepassing, deze wordt geautomatiseerd opgelegd.

De algemeen directeur stelt vast welke categorieŽn elektronische publicaties al dan niet voor vrije raadpleging of uitlening in aanmerking komen. Op het moment dat de betaling niet tijdig betaald is op een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u niet betaalt, kunt u een dwangbevel ontvangen. Bruessele dairinne zy woenende was, ende alleandere huere ende des voirs. Jassen, tassen en voorwerpen die hinder of schade kunnen veroorzaken moeten worden opgeborgen in de garderobe.