Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Download hier de nieuwsbrief van de opleidingspartners van de NVVK.

Opleiding Schuldhulpverlening
Verwacht wordt dat de opleiding ongeveer 20 dagdelen zal duren, waarvan de helft is gereserveerd voor juridische onderwerpen. Het leukste vond ik wel pfft, dit klinkt niet echt cool. Download hier de nieuwsbrief van de opleidingspartners van de NVVK. Ik denk dat deze brief te overdonderend binnen komt vallen bij de lezer.

De opleiding is bestemd voor afgestudeerde hbo'ers voornamelijk de richting sociaal-juridische dienstverlening die als case-manager, schuldhulpverlener of bijstandconsulent al enige jaren ervaring hebben opgedaan bij een sociale dienst. Suggesties over voorbereidende activiteiten, communicatie of mogelijke onderwerpen van een volgende uitgave zijn welkom. Tevens maakten vertegenwoordigers van VNG, NVVK, het ministerie en het Projectbureau Wsnp deel uit van de werkgroep. Wat is Nederland toch mooi! Het was voor mij de eerste keer hier, maar het is goed bevallen. Bureau Jeugdzorg, de belangen van een minderjarig kind. Uiteraard zullen er uitzonderingen op deze regel voorkomen. Daarnaast is het werken als schuldhulpverlener vooral ook communiceren.

Selectie bewindvoerders stap voor stapIn een eerdere editie van Update Wsnp is al globaal ingegaan op de vraag wie voor de bewindvoering in aanmerking komen. Op deze plek beantwoordt het Project-bureau Wsnp veelgehoorde vragen over de Wsnp. Ik doe er zelf niks aan, maar het is toch wel een gezellige tijd. Uiteraard gebeurt dit op een zakelijke en betrokken manier. Tot mijn twaalfde heb ik in Hoogvliet gewoond en daar was het gauw gedaan met mijn geloof in de Sint. Het nieuwe Art 285 van de Faillissementswet regelt dat gemeenten verplicht zijn om een verklaring af te geven waarin duidelijk wordt dat een minnelijk akkoord niet tot de mogelijkheden behoort.

Bij de benoeming van bewindvoerders is sprake van drie stappen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Bovendien bereidt het Projectbureau software voor waarmee het invullen van de verklaring wordt vergemakkelijkt. Leuk, hé? Ik vond trouwens die nieuwe modellen van o.