Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Doel van het meldpunt was het inventariseren van de klachten en daarmee de banken tot het verbeteren van de incasso-procedure te bewegen.

Incasso Procedure
Grote Bestellingen worden bij vooruitbetaling op welke wijze dan ook, na ontvangst van de betaling in zijn geheel verzonden. Thuiswinkel voor onderdelen van huishoudelijke apparatuur. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden indien deze nog niet verzonden of indien nodigspeciaal besteld zijn. De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. De Telecollect module heeft een bijzondere toegevoegde waarde. Mocht de koper zijn bestelde artikelen wensen te retouneren dan komen de kosten van zowel heen als retour zending voor kosten van de koper.

Gevolg kan zijn dat de ondernemer zelf in betalingsproblemen raakt. Onder verzendkosten verstaan wij zowel administratie als verzendkosten. Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Het risico hiervoor is volledig voor de klant zelf. Levering heeft plaatsgevonden indien dit word geregistreerd door TPG-post door middel van deze unike barcode. Alle op voorraad zijnde artikelen verwachten wij binnen 24 tot 48 uur te kunnen leveren . De wanbetaler reeds een sommatie heeft ontvangen en in gebreke gesteld.