Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Dit zijn de gemiddelde ziekenhuiskosten voor de totale behandeling.

Kosten Rekening
Onderhoudskosten vanwege normale slijtage maken een product niet gebrekkig. Op grond van landelijke gemiddelden is voor elke behandeling, oftewel DBC-prestatiecode, een tarief vastgelegd. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de werkelijke waarde. Deze veertiencijferige code verwijst naar het behandelend specialisme de AGB-code en de Diagnose Behandel Combinatie. Deze optie bestaat alleen voor leden die een bankrekening in Nederland hebben. Kopers kunnen je objecten op elk gewenst moment kopen tegen de prijs die jij hebt opgegeven. Op basis van deze berekeningen worden prijsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Dit zijn de gemiddelde ziekenhuiskosten voor de totale behandeling.

Ingeval van zegelverbreking of schade kan Essent Netwerk, volgens de Algemene Voorwaarden, een boete en de schade in rekening brengen. Postbank heeft een eigen makelaarsservice en een eigen TaxatieService, tegen zeer scherpe tarieven. Atrium medisch centrum moet deze tarieven gebruiken en in rekening brengen. Ook hier gaat het om landelijk vastgestelde tarieven. Vanaf een Nederlandse bankrekening kun je het rekeningnummer 660955857 gebruiken. Een reparatie verlengt de levensduur van het product niet. Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder. Voor elke denkbare klacht zijn de diagnose, de standaard behandeling en de gemiddelde kosten in kaart gebracht.

Als je je aanmeldt voor maandelijkse PayPal-betalingen, wordt je factuurbedrag automatisch elke maand van je PayPal-rekening afgeschreven. Wij maken u wegwijs in het gamma van decreten, besluiten en technische reglementen. Zodra we je ondertekende machtiging hebben, zullen we je bankrekening maandelijks belasten met het factuurbedrag van de voorafgaande maand. Of bel, geheel vrijblijvend, CitiPhone +32 02 626 50 50. Hier gaat het om kosten voor verrichtingen die niet in de DBC-presatiecode zitten, zoals een verblijf op de Intensive Care.