Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Dit is de eigenzinnig verantwoordelijk van iedere individuele passagier

algemene voorwaarden
De waarborgsom kan indien affirmatie van de reservering worden overgemaakt zoals banknr. Het aannemen van een aanbod dan welnu het bewerkstelligen van een bezorging houdt te dat u het toepasselijkheid van dit Voorwaarden aanvaardt. Een overeenkomst wordt ge-acht totdat stand te zijn gekomen zodra Opdrachtnemer de opdracht verbaal of schriftelijk heeft bevestigd dan welnu daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Afdoening op een verschillende wijze dan hieboven gezegd is zowel mogelijk. Toepasselijkheid voorwaarden notaris Indien en voor zover Notarisplein voor haar instituten gewoonte dient te maken van een notaris, dan zullen zowel de voorwaarden van die bedoelde notaris van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen van Notarisplein en overeenkomsten, tussen Notarisplein en opdrachtgever.

Paragraaf 2 : Als de klant daarvoor kiest een parachutesprong aan te inzetten aan een derde, draagt hij ervoor de exclusieve verantwoordelijkheid. Mocht een bepaling desalniettemin noch aan uwverwachting voldoen, dan kan dit geruild worden. De artikelen, welke voor ruiling aangemeldzijn, willen vanaf omgaande, echter uitwendig binnenshuis zeven werkdagen na ontvangstvan de bezorging op het bezorgadres aan onzerzijds teruggezonden zijn. Reserveringen voor een categorie wordt af doorheen 1 persoon, diegene vervolgens wordt aangeduid indien groepsleider. Dit voorwaarden maken volledig aandeel uit van het overeenkomst uitgezonderd verschillende voorwaarden uitdrukkelijk wordt vastgesteld. Opdrachtnemer is dan niet aansprakelijk tot (enige vorm van) schadevergoeding tegenover Opdrachtgever.