Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Digicasso Incasso vraagt daarom altijd of de vordering betwist wordt.

Incasso Kort Geding
Als dat zo is, dan is het vaak beter de incasso ervan over te laten aan een advocaat. In vrijwel alle gevallen ging de correspondent daarmee onmiddellijk akkoord en voldeed hij het gesuggereerde bedrag. Proceskosten worden niet geacht te zijn inbegrepen in de incassokosten. De advocaat heeft belang bij een duidelijke brief van de cliŽnt bij voorkeur in een taal, waarmee deze vertrouwd is, waaruit blijkt dat de cliŽnt precies weet wat hij doet. Digicasso Incasso vraagt daarom altijd of de vordering betwist wordt. De regels van toepassing op het geval, dat de cliŽnt tegen de declaratie bezwaar maakt en betaling weigert, hebben als uitgangspunt de collegiale toetsing. In bijna alle gevallen kan er kosteloos voor u worden geÔncasseerd, omdat de kosten van het incasso vrijwel altijd op de debiteur verhaald kunnen worden. Dit incasso wordt uitgevoerd door goed opgeleide professionals, die onze branche door en door kennen. Wij houden nauwlettend nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie in het oog.

Vandaar dat het incassobureau over de algehele linie een incassopercentage hanteert van 15. Maar wanneer doet zich de situatie voor, dat de advocaat duidelijk excessief declareert, zodat hij de norm van art. Advocaat en cliŽnt behoeven daar onderling niet over te spreken. Bij ons staat Uw belang voorop en niet het belang van de advocaat. Persoonlijk, professioneel advies en begeleiding voor een goede prijs. Ik heb al enige tientallen mensen naar 1601 gebracht, dus wie weet, zijn jullie over een poosje ook een "grote", maar dan zonder sterallures s. De ontevreden cliŽnt kan zijn grieven ook uiten door een beroep te doen op het tuchtrecht. Hier geldt eveneens gehele of gedeeltelijke verhaalbaarheid. Jullie houden het op mond op mond reclame , wat hele goeie resultaten afgeeft.