Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Deze incasso machtiging wordt eenmalig ingevuld en loopt door tot wederopzegging.

Incasso Formulier
Na ontvangst van uw incasso-opdracht wordt deze direct door ons verwerkt. Het basketballseizoen loopt grofweg van september tot mei. Deze incasso machtiging wordt eenmalig ingevuld en loopt door tot wederopzegging. Leden die geen wedstrijden spelen, zijn 'trainend lid'. Eventuele kortingen worden indien van toepassing verrekend in de tweede termijn. In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven, dat u zonder tegenbericht na 5 werkdagen zult worden ge´ncasseerd. Heeft u al wel een relatie met de incassant, dan mag hij ook het initiatief nemen en met u bellen. Bij wedstrijden moet door alle spelers eenzelfde wedstrijdtenue gedragen worden. Voor nieuwe juryleden wordt regelmatig een cursus georganiseerd.

Afmelden voor een training of wedstrijd kan bij de trainer c. Tenues zijn zowel nieuw als tweedehands verkrijgbaar. Lid worden van Wildcats kan op ieder moment in het seizoen. Iemand die lid wil worden, kan twee keer op proef mee trainen. Opdrachtgever is ermee bekend en verklaart zich akkoord met het feit dat de kosten van de opdracht voor zijn rekening komen. Tweemaal per seizoen vindt een Algemene Ledenvergadering ALV plaats. Indien het een charitatieve instelling betreft, geldt als aanvullend vereiste dat deze instelling gecertificeerd is door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Het bedrijf beschikt over uw NAW-gegevens, uw vaste telefoonnummer en uw rekeningnummer en heeft gecontroleerd of de NAW-gegevens juist zijn.

Indien een natuurlijk persoon, dan de volledige voornamen invullen. Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal Opdrachtgever de kosten van Opdrachtnemer voldoen. Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen.