Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Deze factuurregels hebben geen aantallen of bedragen.

Aanmaning Factuur
Wanneer er zulke concrete fouten worden gemaakt, zullen ze daar tegen optreden als ze er weet van krijgen. Als u nulwaarden in nulregels niet wilt afdrukken, markeert u Nulwaarden onderdrukken. Bij ontvangst van uw bestelling, zullen wij u een orderbevestiging sturen, ter controle. Wij houden het recht voor een eventueel geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Het Weens koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De om te ruilen goederen dienen dient in ongeschonden staat te verkeren. Telenet is zich nu bewust van de fout en zal zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.

Vergroot het masker tot de geschatte maximale waarde, of vergroot het veld zodat alle gegevens kunnen worden getoond. Uitgebreidere mogelijkheden zouden we moeten bekijken. Het komt wel eens voor dat een bank een overboeking naar een verkeerd bankrekeningnummer doet. Momenteel werd dit reeds ge´mplementeerd, zodat de lijnen tekst op een logische wijze op de volgende regel verdergaan. De normale gang van zaken bij een WiFi-installatie is dat het signaal wordt getest. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, transportschade of te late levering.

Ik wil een prijslijst kunnen afdrukken van al mijn artikels om uit te delen aan mijn klanten. Wil hij dit niet, dan zal de betaling waarschijnlijk nog niet zijn gedaan. Behalve een onderscheid naar taal kunt u met taalcodes ook een onderscheid maken naar verschillende doelgroepen. We gaan er natuurlijk vanuit dat deze maatregel nooit nodig is. Hierdoor kunt u het afdrukken van het veld afhankelijk maken van bepaalde waarden, bijvoorbeeld van de verkoopwaarde van een verkooporderregel. Als het goed is, heeft u een ontvangstbewijs of een verzendingsbewijs van de goederen. De om te ruilen goederen dienen dient absoluut ongebruikt te zijn. Probeer details te achterhalen en speel deze door naar uw juridisch adviseur.

Een nieuwigheid is dat je veel gemakkelijker vanuit elke piste die je kiest tot bij een telefonist kunt geraken. We vertrouwen op betaling binnen 8 dagen, echter om zekerheid te houden zijn we strikt met incasso. Betalingen zonder uitzondering in de valuta waarin is gefactureerd. Nadat u de layout hebt ingevoerd in het venster Stamgegevens taalcode, kunt u die direct bekijken met de knop Layout-editor. Indien de goederen niet op voorraad zijn, krijgt u een bericht over de levertijd. Dat is surfen via het elektriciteitsnet in je woning. Natuurlijk moeten de te ruilen goederen bij ons zijn aangekocht en binnen ons standaard leveringsprogramma vallen. Als u voor elke debiteur dezelfde layout wilt gebruiken, koppelt u de layout aan de taalcode van de administratie.