Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Wsnp
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp is in het leven geroepen om een schuldregeling alsnog mogelijk te maken in geval dat een minnelijke schuldregeling niet lukt in verband met onvoldoende medewerking van schuldeisers. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien. De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de WSNP. Dus ook voor ondernemers die een onderneming hebben in de vorm van een eenmanszaak, een v. Stemt de rechtbank in met toepassing van de WSNP, dan zijn schuldeisers verplicht mee te werken. De bewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank en treed op als tussenpersoon tussen u, de rechtbank en uw schuldeisers. Ook kunnen ex-zelfstandig ondernemers een beroep doen op de WSNP, mits zij het bedrijf officieel beŽindigd hebben en uitgeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarom maakt Stichting Schulden Vrij Leven zich sterk voor het minnelijk traject. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling.

Het feit dat een nihilstelling voor kinderalimentatie in principe altijd wordt verleend, betekent vaak dat het vroegere gezin van de saniet ook in de financiŽle problemen komt. Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd. Een administratieve afhandeling waar het gaat om het aanleveren van de vereiste gegevens in dossiervorm aan de Rechtbank ter aanvraag toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het verdient aanbeveling om eerst de tekst onder de disclaimer volledig door te lezen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt. Bovendien kan na beŽindiging ook een succesvolle 10 jaar lang geen beroep meer gedaan worden op een wettelijke schuldsanering. De bewindvoerder heeft een controlerende taak en moet toezien op de inspanningen die de schuldenaar als voorwaarde voor de toepassing schuldsanering opgelegd heeft gekregen. Stichting Schulden Vrij Leven tracht door goede verhoudingen met de verschillende schuldeisers het minnelijk traject binnen twee maanden te doorlopen. De aanvrager is de afgelopen 10 jaar niet failliet geweest.