Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De onderneming heeft praktisch geen niet-courante schulden.

Financiele Schulden
Graag zou ik informatie willen ontvangen over wat er bekend is over mensen die door alcoholverslaving in financiŽle schulden zijn geraakt. Centraal in deze studie staat de statistische analyse van de jaarrekening. De onderneming heeft praktisch geen niet-courante schulden. Deze stijging wordt verklaard door het positief resultaat van de eerste jaarhelft en door het uitoefenen van warrants door personeelsleden. In beide steekproeven zijn 50 ondernemingen opgenomen. Door deze evolutie beschikt Dolmen over een cash-positie die de nodige ademruimte creŽert voor de toekomst.

De nettoboekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar Ä 19,82 miljoen, tegenover Ä 22,97 miljoen vorig boekjaar. Eind dit boekjaar is er een netto financieel overschot van Ä 13,88 miljoen versus een netto financiŽle schuld van Ä 11,32 miljoen eind vorig boekjaar. De eigen middelen stijgen nogmaals, ze bedragen nu 31,8 miljoen Euro. Dolmen blijft positief resultaat en een dividend voorleggen en verstevigt zijn financiŽle positie.