Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De nieuwe wetgeving is evenwel nog niet vastgesteld.

Wetgeving Aanmaning
De nieuwe wetgeving is evenwel nog niet vastgesteld. Voor consumenten geldt een lagere wettelijke rente. Het kan zelfs leiden tot de dood van grote aantallen vissen. Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie. Article 2282 of the Treaty establishing the European Community. De wettelijke rente is alleen van toepassing voor zakelijke transacties. De incassokosten zijn altijd voor de koper, tenzij anders is overeengekomen. Dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en de overheid.

Het verdient aanbeveling de boeterente standaard in uw Algemene Voorwaarden op te nemen, zodat u er bij problemen naar kunt verwijzen. Het is niet noodzakelijk, maar wel zo duidelijk voor beide partijen.