Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De netto-opbrengst zal worden aangewend om de schulden te verminderen en de balansverhoudingen van Corus te versterken.

Rentedragende Schulden
De netto-opbrengst zal worden aangewend om de schulden te verminderen en de balansverhoudingen van Corus te versterken. De onverkochte, onverhuurde voorraad is gering 19 woningen en circa 6. Voor de business unit Shirts wordt voor het lopende boekjaar weer een stabiele omzet voorzien. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring. Gezien de positieve ontwikkelingen in het verslagjaar ligt verdergaande internationale expansie van McGregor Womenswear in de komende jaren echter voor de hand.

Corus Group plc "Corus" heeft vandaag een principe-akkoord bereikt over de verkoop van de bedrijfsonderdelen Aluminium Rolled Products en Aluminium Extrusions aan Pechiney S. In Ierland heeft Ascon een uitstekend resultaat geboekt. De vooruitzichten voor de Amerikaanse inframarkt blijven positief. De vooruitzichten voor de Ierse bouwnijverheid blijven gunstig. Voor de komende jaren zullen deze activiteiten zoveel als mogelijk worden voortgezet. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Genoemde initiatieven werpen pas op termijn hun vruchten af, reden waarom een en ander zich nog niet gereflecteerd heeft in de cijfers over het verslagjaar. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. De gewijzigde fiscale waardering van onderhanden werken leidt volgend jaar tot een aanzienlijke eenmalige belastingbetaling bovenop de reguliere belastingafdracht.

Het vakmedium over infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, veiligheid en mobiliteit. In de Verenigde Staten is door Flatiron een goed resultaat behaald. De koerswinst van Numico sinds het dieptepunt 4,77 op 26 februari jl.