Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De incassokosten zullen altijd op de debiteur worden verhaald.

Incasso Procedure
Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Euro-Incasso aangegeven wijze. Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren. De kosten voor verzending komen voor rekening van de afnemer. Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Zelfs als dat schriftelijk of aangetekend was gedaan. Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan een voortvloeisel zijn onderwerpen beide partijen zich aan het geldende Nederlandse recht. Indien de klant niet thuis is bij aflevering kan deze het pakket afhalen bij een door TPG-post opgegeven postkantoor.

Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Deze zal een laatste oproep doen de factuur alsnog te betalen. Retourzendingen dienen voldoende te worden gefrankeerd door de klant. Ja, creditfacturen worden bij ons gewoon meegenomen in het proces. De wanbetaler in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling is aangevraagd.

Alec Burlington werkt voor kleine en grote ondernemingen. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Meestgenoemde klacht is dat er nog geld werd afgeschreven terwijl het contract, het abonnement of de relatie al was opgezegd. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat. De wanbetaler een algemeen rechtsgeldige factuur van heeft ontvangen. Kosten voor het retour sturen van defecte artikelen komen voor rekening van P4H.