Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de rode kaart.

Automatische Incasso Stopzetten
Klanten uit andere landen zonder Nederlands rekeningnummer kunnen geen gebruik maken van een automatisch incasso. Met een groene kaart kunt u een machtiging verlenen. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het automatisch incasso wanneer u een rekeningnummer bij een Nederlandse bank heeft. Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Hebt u een gezamenlijke Girorekening, moet u allereerst bepalen wat u met deze rekening wilt doen.

In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven, dat u zonder tegenbericht na 5 werkdagen zult worden ge´ncasseerd. En als u meerdere Postbank producten heeft, zijn die vaak ook aan deze rekening gekoppeld. Bewaar deze goed tot de bedragen zijn afgeschreven. Raakt u de pas kwijt dan kan iemand anders er mee betalen. Bij een geldautomaat kunt u geld opnemen van uw rekening. Als u geen machtigingskaart meer heeft kunt u die opvragen bij het cluster Financieel Beheer, telefoonnummer 0165-390404. Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen. Aan de Girorekening zijn een aantal betaalmiddelen gekoppeld, waarvan u ook moet beslissen of u deze op eigen naam wilt voortzetten. Voor het opladen van de chip hebt u wel een pincode nodig.

Heeft u al wel een relatie met de incassant, dan mag hij ook het initiatief nemen en met u bellen. Vooralsnog speelt de WOZ-waarde dus geen rol bij het bepalen van de hoogte van de huren. Het factuurbedrag dient u binnen 2 weken naar de bankrekening van CheckStat over te schrijven. Voor het gebruik van een geldautomaat heeft u een pasje met een pincode nodig. Veel winkels of warenhuizen geven een eigen klanten-kaart uit. Een chippas is in feite het zelfde als een portemonnee. Hiervoor hoeft u niet elke keer apart opdracht te geven. Bij een wijziging in het rekeningnummer dient u dit middels de groene machtigingskaart aan de gemeente door te geven. De gele en rode kaart zijn ook verkrijgbaar bij uw bank en op het postkantoor.

Als een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, vraag de bank dan om uw rekening te blokkeren tegen dat bedrijf. Wanneer u gebruik maakt van een betaalde CheckStat teller heeft u de keuze uit twee betaalmethoden. De nieuwe OV-chipkaart is de zoveelste voorbode richting een totaalregistratie van de gehele burgerij. Indien het een charitatieve instelling betreft, geldt als aanvullend vereiste dat deze instelling gecertificeerd is door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het bedrijf beschikt over uw NAW-gegevens, uw vaste telefoonnummer en uw rekeningnummer en heeft gecontroleerd of de NAW-gegevens juist zijn. Chippen is bedoeld voor het betalen van kleine bedragen.