Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De beste manier om uit je schulden te komen is heel veel werken.

Schuld Hulp Verlening
Je kunt je wil inschakelen en positief proberen te denken, maar je gevoelens schakel je niet zomaar uit. Wanneer deze wordt aangetast, ontstaat er toorn of boosheid. Vergeving is belangrijk voor het geestelijk welzijn van het slachtoffer. Hoe moeten we vergeving dan wel zien? Je kunt vergeving nooit losmaken van andere bijbelse begrippen. Wij, die als christen zijn opgegroeid met de thema's van vergeving vragen, vergeving ontvangen en vergeving schenken, lopen het gevaar het bijzondere karakter van vergeving over het hoofd te zien. Vergeving kan leiden tot een goedkope houding, waarbij de genade vanzelfsprekend wordt. Want misschien dat een aantal levensproblemen van nu het gevolg zijn van verdringing.

Niet tijdig reageren, is het verspelen van rechten. Jacob begrijpt dat het niet wijs is om na zoveel jaren van vervreemding en ongelijke groei weer samen op te trekken Genesis 33 12-15. Het is een vrije gunst die je de ander ongedwongen verleent. Op een goede manier vergeven op je eigen tempo, werkt helend.