Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De aanmaningskosten bedragen te allen tijde 15,00.

Aanmaning Diensten
In de aanmaning wordt een laatste termijn genoemd waarbinnen moet zijn betaald. Het standaardtarief bedraagt 14,99 per 15 klokminuten of een equivalent daarvan. Bij uitblijven van betaling na de termijn van aanmaning, wordt de betaling overgedragen aan een incassobureau. Dit met als doel om een faillissement te voorkomen. Bij het uitblijven van betaling binnen de termijn als genoemd in de herinnering betaling, volgt een aanmaning. De grondslag voor de Auditfile vormen de mutaties in de boekhouding. Daarnaast zijn de verschillende aanmaningsbrieven tekstueel op uw eigen wensen aan te passen. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Uw collega's zullen kleine vertaal probleempjes zonder al te veel moeite op kunnen lossen.

De aanmaningskosten bedragen te allen tijde 15,00. De verzending van poststukken tot maximaal 0,5 kg wordt gedekt door het gehanteerde en in rekening te brengen tarief. Eventuele bijzondere bedingen worden in deze schriftelijke bevestiging opgenomen. Met het onderdeel Budgetten kunt u voor het lopende boekjaar en voor de volgende boekjaren een begroting van kosten en opbrengsten invoeren. Bij het uitblijven van tijdige betaling door opdrachtgever volgt een herinnering betaling. Elke opdracht wordt schriftelijk aangegaan, waarbij een kopie van deze algemene voorwaarden is toegezonden. De Auditfile wordt in Profit Small Business tijdens de verwerking gecomprimeerd met behulp van de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde software en voldoet daarmee aan de gestelde eisen.

Bij de supermarkt zal de vraag waar de yoghurt staat in redelijk goed Engels beantwoord kunnen worden. Hierin is een termijn van 7 dagen voor alsnog betaling opgenomen. Het nemen van maatregelen om de opbrengsten van de onderneming in volgende periodes te verbeteren. Het nemen van maatregelen binnen de onderneming om overschrijding van kostenbudgetten in volgende periodes tegen te gaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Op een Nederlandse school is Engels een verplichte taal. Overeengekomen bijzondere bedingen treden in de plaats van de 'Algemene voorwaarden'. Het bijstellen van de ingevoerde budgetten voor de volgende periodes en voor de volgende boekjaren.