Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Daarnaast zijn de verschillende aanmaningsbrieven tekstueel op uw eigen wensen aan te passen.

Standaard Aanmaning
Eenmaal het verzadigingspunt is bereikt, speelt de vraag geen rol meer. Behalve een onderscheid naar taal kunt u met taalcodes ook een onderscheid maken naar verschillende doelgroepen. Uitleenmaximum kan via Muteren worden overschreden, waarna fout optreedt. Levering op factuur, betaling binnen 8 dagen en binnen 14 dagen op onze rekening bijgeschreven. Bij ontvangst van uw bestelling, zullen wij u een orderbevestiging sturen, ter controle.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het layoutgegeven wordt alleen afgedrukt als aan de voorwaarde wordt voldaan. Dat komt ook in de Standard, als er geupdate wordt naar 2. Google, geen dank! Lat geweun us westvlams kluchtje bestoan.

Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden. Vooruitbetaling geldt ook bij leveringen buiten Nederland. Nadat u de layout hebt ingevoerd in het venster Stamgegevens taalcode, kunt u die direct bekijken met de knop Layout-editor. Wilt u na een automatische sortering een bewaarset maken van een aantal geselecteerde titels dan kan dat fout gaan. Het bijstellen van de ingevoerde budgetten voor de volgende periodes en voor de volgende boekjaren.