Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aangifte voor dit examens

algemene voorwaarden
Deze zijn beschrijven op onze Klantenservice pagina. Het onderhavige voorwaarden zijn alsmede van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan met consument derden baten te wordt betrokken. Wegens de uitvoering van de opdracht aantrekkelijk en zoveel mogelijk volgens tijdschema te permitteren verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten, data en inlichting diegene Opdrachtnemer nodig heeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig aandeel van de opgegeven prijs. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, uitgezonderd uit de inhoud of strekking van de verleende Overeenkomst voorvloeit dat deze voor een bepalen tijdstip is aangegaan.

VE-PC zal in dit aangelegenheid een equivalent product uit de zelfde productrange leveren, waarvan de specificaties minstens eender dan wel hoger ligt dan het origineel bestelde product. Dit is de eigenzinnig verantwoordelijk van iedere individuele passagier. Wij beschermen ons het rechtspleging voor om op ieder willekeurig moment zonder kennisgeving deze verklaring te wijzigen. De installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te afschermen doorheen verzekering, overeenkomstig de in de afdeling geldende gebruiken. Te aangelegenheid door omstandigheden, zowel indien deze oorzaak erbij RSH vinden, RSH vergankelijk of aanhoudend verhinderen is de overeenkomst aan n stuk of deels uit te voeren, heeft RSH het recht ter haren preferentie die overeenkomst totaal of partieel te afbestellen of uit te permitteren voeren. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mee wordt verstaan alle aanbiedingen van Notarisplein en overeenkomsten, tussen Notarisplein en opdrachtgever. De eventuele klachten aangaande de levering of prestaties kunnen te geen aangelegenheid indien voorwendsel worden toegepast om de afdoening van facturen op te schorten of te vertragen.