Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Check nog even voor u opdracht geeft of de gegevens correct zijn.

Incasso Opdracht
In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven, dat u zonder tegenbericht na 5 werkdagen zult worden ge´ncasseerd. Particulieren > Klantenservice > Veelgestelde vragen > Mijn Postbank. Het bedrijf beschikt over uw NAW-gegevens, uw vaste telefoonnummer en uw rekeningnummer en heeft gecontroleerd of de NAW-gegevens juist zijn. De gebruikersnaam, het wachtwoord die u beide zelf bepaalt en het klantnummer, heeft u in het vervolg nodig. Ik wil direct een overboeking doen maar ik heb geen TAN-codes. De mogelijkheid tot overschrijven naar rekeningen van anderen betaalfunctie is waarschijnlijk geblokkeerd, doordat u 5 keer een verkeerde TAN-code heeft ingevuld is. Wel is de informatie zorgvuldig verwerkt voorzover juist verkregen. Let op! U kunt dan geen overschrijvingen via Mijn Postbank.

Dat gaat gemakkelijk door te kiezen uit twee mogelijkheden. Heeft u al wel een relatie met de incassant, dan mag hij ook het initiatief nemen en met u bellen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een nieuwe activeringscode thuis. Society die haar basis heeft in India, in Adyar, Chennai. Wilt u uw vordering snel en makkelijk uit handen geven? Maak dan gebruik van de mogelijkheid, om uw vordering online uit handen te geven. Keuze voor een traject biedt de meeste consistentie en is daarom aan te bevelen. Indien het een charitatieve instelling betreft, geldt als aanvullend vereiste dat deze instelling gecertificeerd is door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ja, u kunt Internetsparen op al uw eigen Girorekeningen.

Als de debiteur niet betaalt, of reageert, melden wij u dat. Voordat u zich met enthousiasme stort op het incasseren, wordt u eerst gevraagd even kennis te nemen van een reminder. Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Factuurgegevens zijn niet langer meer veranderbaar of verwijderbaar. Binnen vijf werkdagen ontvangt u de activeringscode thuis.