Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Bovendien moet de procedure na een onterechte incasso sneller kunnen verlopen.

Onterechte Incasso
Als een klant aan de bel trekt om het onterecht geÔnde geld terug te vorderen, moet hij goed zijn best doen. Als u nog geen relatie heeft met de incassant, is een telefonische machtiging alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt en dus zelf met de incassant belt. Postbank kan het aangaan van de Overeenkomst, indien daartegen naar haar oordeel bezwaren bestaan, weigeren dan wel afhankelijk stellen van nadere voorwaarden. De CliŽnt verbindt zich ertoe het Wachtwoord en de TAN-codes geheim te houden en verder alles te doen om de geheimhouding van Wachtwoord en TAN-codes te verzekeren.

Sociale diensten van gemeenten moeten bijstand die ten onrechte is genoten terugvorderen. Anders kunnen zij een boete krijgen van maximaal 1100 euro per maand. De kosten van het gebruik van de verbinding met het internet komen voor rekening van CliŽnt. Wauw de benzine is een cent goedkoper sinds gisteren! Rennen naar de pomp .