Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Bovendien is een ondernemingsplan van groot belang voor derden.

Ondernemingsplan
Het opstellen van een ondernemingsplan is noodzakelijk in de voorbereiding bij het opstarten van een zaak. Het is belangrijk om realistisch te zijn in zijn voorspellingen. Bovendien is een ondernemingsplan van groot belang voor derden. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in primaire en secundaire activiteiten Porter, 1985. Het ondernemingsplan moet een overzichtelijk, consistent, verzorgd en handzaam document zijn. Door de technologie wordt er minder afval en op een milieuvriendelijke manier geproduceerd. Deze bedrijven hebben een zelfde benadering voor een bepaald probleem.

Outbound Logistics omvat de activiteiten die de output verzamelen, stockeren en distribueren. Human Resource Management omvat de activiteiten die slaan op de aanwerving, training, ontwikkeling en indien nodig ook het ontslag van personeel. Zo niet, dan kunt u de oorzaken opsporen en eventueel maatregelen nemen. Maak er uiteindelijk een prettig leesbaar document van.

De klant kan zijn producten beter, sneller en intelligenter ontwikkelen. Het gaat om formele zaken en alles wat u moet regelen om het bedrijf soepel te laten lopen. Aan de hand van het plan kunt u namelijk nagaan of de onderneming zich volgens de uitgezette lijnen ontwikkelt. Infrastructure dient de noden van de onderneming en omvat departementen zoals boekhouding, financiering en planning. De klant kan door de technologie een lager voorraadniveau aanhouden.