Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden.

Aanmaning Formulier
Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Voor de installatie zullen alle samenwerkende partijen in het panel het convenant ondertekenen. Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal Opdrachtgever de kosten van Opdrachtnemer voldoen. Ik ben het met je eens dat het vreselijk is, dit soort dingen. Opdrachtgever is ermee bekend en verklaart zich akkoord met het feit dat de kosten van de opdracht voor zijn rekening komen.

Je kunt me veel verwijten, maar niet dat ik consequent ben. Schaft u een hond aan of bent u niet langer eigenaar van een hond, dan bent u verplicht de wijziging hiervan schriftelijk te melden bij de afdeling FinanciŽn en Personeel. Maandag 5 februari organiseert de gemeente een inloopavond over . Indien een natuurlijk persoon, dan de volledige voornamen invullen. Na ontvangst van uw incasso-opdracht wordt deze direct door ons verwerkt. Op maandag 5 februari zal Annemarie Jorritsma officieel het Panel Deurbeleid voor Almere installeren.