Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Betaling kan alleen maar geschieden via automatische incasso.

Incasso Storneren
Automatische incasso is een handige manier van betalen. Als u een bedrag heeft ge´ncasseerd dat door die rekeninghouder wordt gestorneerd. Betaling kan alleen maar geschieden via automatische incasso. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Nu kreeg ik vande week weer een brief met acceptgiro voor de gestorneerde incasso nou prima maak ik gelijk over. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. Kan alleen maar geschieden via automatische incasso. De muziekschool behoudt zich het recht voor om de inkomensgegevens m. Betaling dient binnen 8 dagen na levering van uw bestelling plaats te vinden middels betaling van de factuur, automatische incasso van bankrekening of betaling aan de postbode bij zending onder rembours. Aanspraken op de garantie moeten gedaan worden bij Pam BV. Essent past voorwaarden @Home zonder kennisgeving aan. Mooi hoor hun maken fouten en de klant mag ervoor betalen.

Het bedrijf dient hiervoor een vergunning te hebben. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden ingeval van schades of verliezen die zich tijdens het onder punt 8 genoemde transport voordoen. Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet en het is ongeopend en dus niet gebruikt, mag u het retour zenden binnen 8 dagen. Het is dus mogelijk dat u meerdere enveloppen ontvangt met afschriften, allemaal voor dezelfde prijs per week, twee weken of maand. De garantie is alleen geldig bij overlegging van de originele aankoopfactuur.