Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Betaalt de schuldenaar niets, dan betaalt u onzerzijds zowel niets

incasso no cure no pay
Verifieer de data van de klant, bevestig uw afspraken, hou de termijnen kort, los de klachten op, maan uw schuldenaars tijdig aan zowel telefonisch indien schriftelijk, geef uw openstaande facturen tijdig uit handen en laat uw schuldenaar noch langer wachten. Bijgevolg u krijgt waar u rechtspleging op heeft: uw geld! Voor klanten ben ik constant begaanbaar zodat een correcte overdracht van inlichting gewaarborgd is. Indien u noch BTW-plichtig bent, wordt zo met u afgewikkeld dat u de hoofdsom overhoudt. Het bescheid is werkelijk eenvoudig: erbij een degelijk incassobureau dat aanstonds zekerheid plus begrijpelijkheid biedt. Voor beide gelden dat aan strenge kwaliteitseisen moeten wordt voldaan wegens dit te mogen voeren.

Aan de hand van de met u verstrekte inlichting bediscussiren wij met u welke aandeel wij gaan ondernemen. U heeft een vast tussenpersoon en op ieder beoogd ogenblik kunnen wij rapport uitbrengen. Zit U met een hardnekkige innen op een weigerachtige debiteur. Indien het innen onzerzijds noch lukt, lukt het niemand.

Binnenshuis 4 weken gegerandeerd een hypotheek! Nederlanders staan helaas befaamd indien 1 van het slechtste betalers binnenshuis de Europese Unie. In dit bepaling weggaan ik in op de incassobureaus en het incasseren op basiselement van no cure no pay. Indien u, indien toeleveringsbedrijf van handelsgoederen en/of diensten, uw facturen niet of (veel) te laat betaald krijgt kan dat figuurlijk effecten hebben voor uw afzonderlijk bedrijfsvoering.