Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

Belasting Schulden
Als de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, is de rechtspersoon aansprakelijk voor BTW-schulden. Nagaan of plannen binnen de beleidsmatige en bedrijfsmatige grenzen zijn uitgevoerd. Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor de heffing van belastingen en rechten, de lokale lastendruk en de kwijtschelding. Reserve waarmee ongewenste schommelingen in tarieven kunnen worden opgevangen, bijv. Met de schuldenlast van het gewest was het nog erger gesteld. Het leek ten slotte onmogelijk de oorlog te blijven voeren. Belastingplichtige hoeft lokale heffing niet te betalen omdat hij voldoet aan de regels die raad hiervoor heeft vastgesteld.

Maximum opbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren. Baten waarvan de ontvangst bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meerdere jaren vaststaat. Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen. De rechtspersoon wordt namelijk als eigenaar van de onderneming gezien. De belastingschuldige dient de belasting te betalen binnen de op deze uitnodiging vermelde termijn. Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.

Deze worden verdeeld in vier categorieŽn van schulden, nl. Extrapolatie van de begroting naar de volgende drie jaren. De tabel laat vooral toe de evolutie van twee categorieŽn van schulden te vergelijken en op te volgen, nl. Buffer in het gemeentefonds om schommelingen in de uitkering aan de gemeenten te dempen. Er bleef dus weinig over voor de aflossing van de schulden.