Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Atradius is de specialist op het gebied van zakelijke incasso.

Incasso Deurwaarder
Naast incasso kan men tevens terecht voor het opstellen van kontrakten en advies over debiteurenbeheer. KvK geeft tips en vuistregels voor het omgaan met debiteuren. Gerechtsdeurwaarder Bleeker is een door de Kroon benoemde openbare ambtenaar die eeneigen rechtspraktijk heeft. Help mee om de grootste handmatig bijgehouden gids op het Web nog groter te maken. Onze expertise ligt op het gebied van geldvorderingen, huurincasso, ontruimingen, mediation en het verlenen van juridisch advies. Zij zullen je hierover adviseren, als het zover komt. Atradius is de specialist op het gebied van zakelijke incasso. Geld dat u betaalt aan een incassobureau gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld. Onze communicatielijnen zijn uiterst kort en zo informeel mogelijk.

Het Incassobureau zal eerst trachten de vordering te innen zonder tussenkomst van de Kantonrechter. Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp. Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services en incasso. Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten. Sommige bedrijven betalen standaard pas na een herinnering. Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft. Voor alle vragen over en problemen met debiteurenbeheer, de werkwijze is altijd conform de wensen van de klant. Indien u met een probleem zit en u wilt daarover advies inwinnen, dan kunt u zonder afspraak direct bij ons terecht.

Op iLocal vindt u alle bedrijven, producten en diensten. Bij kleine bedragen lonen de hier beschreven methoden soms niet. Indien de rechter de gedaagde partij veroordeelt tot betaling, kunnen wij het rechterlijk vonnis aan de veroordeelde betekenen met gelijktijdig bevel om binnen de wettelijke termijn van twee dagen tot betaling over te gaan. Effectiever incasseren met advocaten tegen vast en laag tarief. Op de Woontest kunt u nu online uw woonwensen testen.

Als het goed is, heb je in je algemene voorwaarden de betalingstermijn vastgelegd. Download brochureDe brochure over de diensten van Alec Burlington en artikelen over credit management kunt u hier downloaden.