Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Als je betaalt via automatische incasso is het wel nodig dat je voldoende saldo op je rekening hebt.

Automatisch Incasso
Een factuur wordt doorgaans op de eerste vrijdag na de verzending automatisch geïncasseerd. Zorg er dan wel voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij een mislukte incasso zullen we het nogmaals proberen, wat voor extra irritatie kan zorgen. Het is niet verstandig om direct de bank te bellen en het bedrag te laten terugstorten. Bij automatisch betalen wordt het bedrag per tijdvak van 3 maanden in 3 gelijke maandbedragen verdeeld.

Dan zal elke eerste week van de maand je huur automatisch van je rekening afgeboekt worden. Een draagkolom van de parkeergarage wordt verstevigd. Incasso per termijn zoals deze is vastgelegd in de pakketinstellingen van de teller van de gebruiker 3, 6 of 12 maanden. De gemeente Hengelo houdt momenteel een enquête onder sportverenigingen.

Ook organiseert de gemeente een informatieavond over het woonrijp maken van de Strip in Broek Zuid en Noord. Dat komt doordat de maandbedragen op hele euro's worden afgerond. Machtigingskaarten kun je tekenen en afhalen op ons kantoor. Het factuurbedrag dient u binnen 2 weken naar de bankrekening van CheckStat over te schrijven. De adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft sinds 23 januari een nieuwe voorzitter, de heer Maarten Binnendijk. De dagmarkt is genomineerd als een van de beste vijf markten van Nederland. Het college van B en W en medewerkers van de gemeente Hengelo hebben dinsdag 30 januari voorgelezen aan Hengelose peuters.