Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Als beide ouders werken zijn de jongeren het beste af.

Jongeren Schulden
Op 11 december zijn er manifestaties in Den Haag en in het noorden. Van hun bijzondere bijstand wordt dan wel de advocaat betaald . Vraag ook niet meer waarom met de Kinderbijslag de huur wordt betaald en waarom het hebben van een computer noodzaak is op school. Dus vraag nooit meer waarom kinderen afglijden en niet meer naar sportclubs gaan.