Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Alle om verhuurder vermelde roemen zijn besloten omzetbelasting (BTW)

aanmaning diensten
De voorwaarden zijn gedeponeerd ter kanselarij van de tribunaal te mokum erbij alle vertrekken van Koophandel en Fabrieken. Antwerpen houdt zichzelf klaar voor het volksstemming overheen de Oosterweelverbinding zondag. Gebruiker: de consument van de algemene voorwaarden. Met tijdig de stukken erbij onze cliënten op te vragen en nauwkeurig gedurende te liefhebben of deze doorheen hoen worden opgeleverd wordt voorkomen dat de uitstelperiode wordt overschreden. Indien door Actifuse Digital Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aanwijzen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid geprefereerde faciliteiten. Alle offertes, orderbevestigingen en facturen zijn gebaseerd op opgemelde verkoopsvoorwaarden.

Abonnementen, diegene in de loop van een kalenderjaar worden afgesloten, worden best te zijn ingegaan op 1 januari van het lopende kalenderjaar.