Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht.

Aansprakelijkheid
Ik ben blij dat ik af en toe een cursus heb en geen volledige studie. Tevens kunt u bij ons terecht voor juridisch advies op het gebied van paarden. Een vergelijkbare bepaling bestaat voor bijvoorbeeld webhosters. Een veelheid van vragen stapelen zich in een dergelijke situatie op. In de Vraagbaak is informatie te vinden over het aansprakelijk stellen van de gemeente voor losliggende tegels en slecht wegdek. Dit zou een eind maken aan lange juridische procedures. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren kunnen aansprakelijk zijn, als zij bij de uitoefening van hun bedrijf of beroep, schade toebrengen aan derden.

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De Richtlijn legt wel extra regels op aan webhosters.