Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Aan het gebruik van automatische incasso zijn geen kosten verbonden.

Incasso Intrekken
Ondergetekende heeft in het verleden een doorlopende machtiging verleend aan de gemeente ten behoeve van de automatische incasso van gemeentelijke belastingen en wenst deze in te trekken. De huur van uw woning moet telkens voor of op de eerste van de maand worden betaald. Aan het gebruik van automatische incasso zijn geen kosten verbonden. Hilversumse editie van het weekblad De Gooi en Eembode.

Het is ondergetekende bekend dat door het intrekken van de machtiging het aantal betaaltermijnen wordt verminderd tot 2 en dat de aanslag eerder betaald dient te worden. Ik betaal mijn energierekening via automatische incasso.