Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Aan deze aanvullende overeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning Overeenkomst
De rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden niet exclusief. Als je in die rechtzaak niets kan bewijzen, ben je nog meer geld kwijt, dan als je het nu zou betalen. Deze hogere wettelijke rente is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Ik wil iedereen aanraden alle klachten ook bij Intrum Justitia neer te leggen.

Om gebruik te kunnen maken van IncassInfo dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten. Bewaar wel alle correspondentie, die u krijgt en die u al had. De overeenkomst is pas geldig na betaling van de bijgaande factuur. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient koper, Nuyens onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Partijen kunnen bij een overeenkomst ook een hoger of lager rentepercentage afspreken.